Krysslista

Lista Antal Senaste
Sverige-kryss 286 Kornsparv
ÖG-Kryss 237 Svarthuvad mås
Norrköping 220 Ringtrast
Linköping 133 Svarthuvad mås
Svensksundsviken 160 Storlom
Häradsskär 76 Tretåig Mås
Småland 85 Sidensvans
Öland 234 Kornsparv
Trollsländor 39 Vassmosaikslända
Fjärilar 44 Svavelgul Höfjäril