Insekter

Pärlgräsfjäril
Fluga
Aurorafjäril
Fluga
Citronfjäril
Insekt
Röd skogsmyra
Större Timmerman
Spindel
Silversmygare
Blåbandad jungfruslända
Fetörtsblåvinge
Sexfläckig Bastardsvärmare