Insekter

Fluga
Citronfjäril
Pärlgräsfjäril
Insekt 1
Röd skogsmyra
Spindel
Större Timmerman
Silversmygare
Aurorafjäril
Blåbandad jungfruslända
Fetörtsblåvinge
Sexfläckig Bastardsvärmare
Vivel
Fluga