Fåglar

Blåmes
Gräsand
Ärtsångare
Flodsångare
Rödhalsad Gås
Svartvitflugsnappare
Koltrast
Hornuggla
Skärsnäppa
Svartmes
Storskarv
Blåhake
Drillsnäppa
Sothöna
Grönfink
Bändelkorsnäbb
Tjäder Åby
Kungsfågel
Mindre strandpipare
Kaja
Rostgumpsvala
Rallhäger
Prutgås
Ljungpipare
Sävsparv
Taltrast
Strömstare
Stenknäck
Stjärtmes
Svarthakedopping
Törnskata