Faglar

Gräsand
Blåmes
Ärtsångare
Blåhake
Flodsångare
Koltrast
Rödhalsad Gås
Svartvitflugsnappare
Hornuggla
Skärsnäppa
Storskarv
Svartmes
Tjäder Åby
Drillsnäppa
Grönfink
Sothöna
Bändelkorsnäbb
Kungsfågel
Rostgumpsvala
Mindre strandpipare
Rallhäger
Kaja
Prutgås
Ljungpipare
Sävsparv
Taltrast
Strömstare
Stjärtmes
Stenknäck
Törnskata
Svarthakedopping