Fjärilar

Allmän Backmätare Allmän Backmätare Virserum Citronfjäril Citronfjäril Virserum Citronfjäril Citronfjäril Virserum
Kartfjäril Kartfjäril Virserum Småland Kartfjäril Kartfjäril Virserum Småland Lindmatare
Luktgräsfjäril Luktgräsfjäril Kättsätter Luktgräsfjäril Luktgräsfjäril Luktgräsfjäril Luktgräsfjäril
Mindre Tåtelsmygare Mindre Tåtelsmygare Arkösund Påfågelöga Påfågelöga i Vrinnevi Pärlemorfjäril Pärlemorfjäril Arkösund
Pärlgräsfjäril Pärlgräsfjäril i Holmtorp Lindö Silverblåvinge Silverblåvinge Silversmygare Silversmygare Virserum
Silversmygare Silversmygare Virserum Silverstreckad pärlemorfjäril Silverstreckad pärlemorfjäril Virserum Skogspärlemorfjäril Skogspärlemorfjäril
Slåttergräsfjäril Slåttergräsfjäril VIrserum Vitfläckad Guldvinge Vitfläckad Guldvinge Virserum Ängsblåvinge Ängsblåvinge
Blåbandat ordensfly Blåbandat ordensfly Smedstad Linköping Kartfjäril Kartfjäril Virserum Lindmätare Lindmätare
Mindre Bastardsvärmare Mindre Bastardsvärmare Nybyggeängen Påfågelöga Påfågelöga Beijershamn Öland Sandgräsfjäril Sandgräsfjäril Kopparholmarna Arkösund
Sexfläckig Bastardsvärmare Sexfläckig Bastardsvärmare Jordtorpsåsen Öland Skogsgräsfjäril Skogsgräsfjäril Nybyggeängen Svartfläckig Blåvinge Svartfläckig Blåvinge Drösstorp Öland
Väpplingblåvinge Väpplingblåvinge Jordtorpåsen Öland Vitfläckig Guldvinge Vitfläckig Guldvinge Virserum Småland Buskmätare Buskmätare Getå Norrköping
Citronfjäril Citronfjäril Stenbergsstigen Graversfors Norrköping Fetörtsblåvinge Fetörtsblåvinge Getå Norrköping Grönsnabbvinge Grönsnabbvinge Kårtorp Norrköping
Mindre Bastardsvärmare Mindre Bastardsvärmare Nybyggeängen Norrköping Sorgmantel Sorgmantel Tosteblåvinge Tosteblåvinge Stenbergsstigen Graversfors Norrköping
Tosteblåvinge Tosteblåvinge Kårtorp Norrköping Vitfläcking Guldvinge Vitfläcking Guldvinge Nybyggeängen Norrköping Citronfjäril