Björktrast  Björktast Tornby Linköping Koltrast  Koltrast Kårtorp Koltrast  Koltrast Vrinnevi Norrköping
Koltrast  Koltrast Kårtorp Norrköping Taltrast  Taltrast Vrinnevi Norrköping