Gråsparv  Gråsparv i Vilbergen Gulsparv  Gulsparv Gulsparv  Gulsparv Holmtorp Lindö
Sävsparv  Sävsparv Leonardsberg Norrköping Sävsparv  Sävsparv Beteby Norrköping Sävsparv  Sävsparv Herrebro Våtmark Norrköping
Gulsparv  Gulsparv Lunden Öland Sävsparv Tåkern