Gråhäger  Gråhäger Linköping Ryttargården Trana  Trana Herrebro Våtmark Norrköping Gärdsmyg  Gärdsmyg Öland södra udde
Rallhäger  Rallhäger Jönköping Rocksjön Nattskärra  Nattskärra Öland södra udde Gök och Nattkärra  Gök och Nattkärra Öland södra udde