Blåmes Blåmes Smedby Blåmes Blåmes Kårtorp Blames009
Blåmes Blåmes Kåtorp Blåmes Blåmes Kårtorp Entita006
Pungmes Pungmes Supraviken Norrköping Skäggmes Skäggmes Glänås Tåkern Stjärtmes Stjärtmes i kårtorp
Stjärtmes Stjärtmes. Kårtorp Stjärtmes Stjärtmes. Kårtorp Svartmes Svartmes Kåtorp
Svartmes Svartmes Kårtorp Talgoxe Talgoxe Talgoxe Talgoxe
Talgoxe Talgoxe Smedby Talgoxe Talgoxe Smedby Norrköping Talgoxe010
Talltita Talltita i Ekängen Virserum Småland Tofsmes Tofsmes Vrinnevi Skogen