Blandat

Eld och Vatten Eld och Vatten Eld och Vatten Eld och Vatten Eld och Vatten Eld och Vatten
Jordgubbe Jordgubbe i vatten Träd Träd Former Former
Former Former Droppe Droppe Norrbacka Valdemarsvik Norrbacka Valdemarsvik
Norrbacka Valdemarsvik Norrbacka Valdemarsvik Norrbacka Valdemarsvik Norrbacka Valdemarsvik Vitsippa
Väg Strå vid vatten Blomma